Máy bơm công nghiệp

GLED - Đèn LED chiếu sáng công nghiệp 1. LED đèn đường 2. LED nhà xưởng

WIN - WIN

Dicen - Thiết bị an ninh: 1. CCTV 2. RFID

Dicen

Kiểm sóat thu phí tòa nhà The Manor/ HCM- 0815

 • Kiểm sóat thu phí tòa nhà The Manor/ HCM
 • 04 làn, 
 • Quy trình, công nghệ:Không dừng (Tagmaster RFID 2.45Ghz)
 • Nơi lắp đặt:   Tòa nhà THE MANOR/ HCM
 • Chủ đầu tư:   Công ty BITEXCOLAND
 • Đơn vị cung cấp thiết bị: Dicen
 • Đơn vị thi công: XPT
 • Thời gian lắp đặt thiết bị
 • Ngày vận hành hệ thống
 • Quy mô: 4 làn
 • Tình trạng hiện nay: Đang hoạt động tốtKẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

dicen.vn © 2009