Máy bơm công nghiệp

GLED - Đèn LED chiếu sáng công nghiệp 1. LED đèn đường 2. LED nhà xưởng

WIN - WIN

Dicen - Thiết bị an ninh: 1. CCTV 2. RFID

Dicen

LED pha lắp đặt nhà xuởng VietCem - 2016

VietCem đã sử dụng LED pha 50W van LED pha 80W để trang bị trong/ ngoài nhà xuởng. 

 KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

dicen.vn © 2009