Máy bơm công nghiệp

GLED - Đèn LED chiếu sáng công nghiệp 1. LED đèn đường 2. LED nhà xưởng

WIN - WIN

Dicen - Thiết bị an ninh: 1. CCTV 2. RFID

Dicen

Tagmaster - RFID

Thiết bị đọc thẻ tầm xa RFID và thẻ RFID

  • UHF
  • Microwave 
  • in Sweden Bài viết liên quan:

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

dicen.vn © 2009