Máy bơm công nghiệp

GLED - Đèn LED chiếu sáng công nghiệp 1. LED đèn đường 2. LED nhà xưởng

WIN - WIN

Dicen - Thiết bị an ninh: 1. CCTV 2. RFID

Dicen

Trạm thu phí Ninh An, 0915

  • Đang vận hành 

  • Thiết bị chuyên dùng: Camera nhận dạng biển số

  • ĐV cung cấp phần nềm thiết bị: DicenKẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

dicen.vn © 2009