Máy bơm công nghiệp

GLED - Đèn LED chiếu sáng công nghiệp 1. LED đèn đường 2. LED nhà xưởng

WIN - WIN

Dicen - Thiết bị an ninh: 1. CCTV 2. RFID

Dicen

CỔNG KIỂM SÓAT THU PHÍ TÒA NHÀ CANTAVIL HOÀN CẦU, TP.HCM - 1015

  • 4 làn, 
  • Quy trình, công nghệ: Không dừng (Tagmaster RFID 2.45Ghz)
  • Nơi lắp đặt:   Tòa nhà Cantavil
  • Đơn vị cung cấp thiết bị: Dicen
  • Đơn vị thi công: XPT
  • Thời gian lắp đặt thiết bị
  • Ngày vận hành hệ thống
  • Quy mô: 4 làn
  • Tình trạng hiện nay: Đang hoạt động tốtKẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

dicen.vn © 2009