Máy bơm công nghiệp

GLED - Đèn LED chiếu sáng công nghiệp 1. LED đèn đường 2. LED nhà xưởng

WIN - WIN

Dicen - Thiết bị an ninh: 1. CCTV 2. RFID

Dicen

Trạm thu phí Số 1, 2 QL 13, Bình Phước - 0816

  • 4 làn, 8

  • Đang vận hành

  • Thiết bị chuyên dùng: Tagmaster

  • ĐV cung cấp thiết bị: Dicen

  • ĐV thi công: XPTKẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

dicen.vn © 2009